You are currently viewing Dzung Vuong

Dzung Vuong

“Kun työskentelin Josin kanssa Nokialla, löysin hänet erittäin hyväksi kuuntelijaksi ja erittäin ennakkoluulottomaksi. Hän hallitsi nopeasti uudet aiheet ja oli halukas kokeilemaan uutta lähestymistapaa. Hän oli esimerkki siitä, kuinka eri taustoista ja eri paikoista tulevat ihmiset voivat menestyä yhdessä. Lyhyesti sanottuna, Jos oli erittäin hyvä kollega.”